1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

START – Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile POCU 82/3.7/105266

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană

Titlul proiectului: START– Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile POCU/82/3/7/105266
Durata de implementare: 36 luni
Valoarea totală a proiectului:  19.190.157,77 lei din care valoarea cofinanțării UE 16.262.674,37 lei, iar finantarii nationale este de 2.927.483,4

Beneficiar proiect: FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Partener 1: EUROLINK CONSULT SRL
Partener 2: ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV „AQUA 1969 BAIA MARE”
Partener 3: ASOCIAȚIA MEGLINE

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului
Cresterea gradului de ocupare, facilitarea accesului pe piata muncii si dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru 660 persoane prin furnizarea unor masuri integrate de antreprenoriat, orientate pe cresterea mobilitatii si a gradului de ocupare a persoanelor somere, inactive, inclusiv a infiintarii si dezvoltarii unor activitati independente non-agricole in scopul crearii de noi locuri de munca durabile in zonele urbane din regiunea de implementare Nord-Vest.

Obiectivele specifice ale proiectului
OS1_Cresterea responsabilitatii sociale si a gradului de informare a publicului la nivelul reg. Nord-Vest (judetele Bihor, Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu-Mare, Salaj) privind oportunitatile, conditiile, avantajele formarii si sprijinului antreprenorial pentru minimum 660 persoane (respectiv 62 someri, 165 inactivi pe piata muncii si 433 care au un loc de munca, dar doresc sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca).

OS2_Imbunatatirea insertiei socio-profesionale a 62 persoane somere si 165 persoane inactive si dezvoltarea spiritului antreprenorial a 433 persoane care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca la nivelul regiunii Nord-Vest (judetele Bihor, Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu-Mare si Salaj).

OS3_
Sprijinirea initiativelor si dezvoltarea solutiilor inovative antreprenoriale de creare a locurilor de munca, cresterea oportunitatilor de ocupare, facilitarea integrarii pe piata muncii si promovarea incluziunii active in reg. Nord-Vest.

OS4_Dezvoltarea performantei si cresterea sustenabilitatii a 80 intreprinderi, generarea unui management performant si consolidarea sectorului antreprenorial la nivel regional.

OS5_Imbunatatirea insertiei sociale, promovarea egalitatii de sanse, combaterea discriminarii, depasirea barierelor de ordin moral si etnic si accentuarea imaginii sociale pentru 66 persoane de etnie roma (minim 10%) si 330 femei (minim 50%) prin asigurarea accesului egal la pachetul integrat de antreprenoriat furnizat la nivelul regiunii Nord-Vest (judetele Bihor, Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu-Mare si Salaj).

OS6_Implementarea principiului dezvoltarii durabile, asigurarea protectiei mediului, utilizarii eficiente a resurselor si imbunatatirea accesibilitatii, utilizarii si calitatii tehnologiei informatiilor si comunicatiilor.

Activitatile proiectului
A1. Campanii de informare a publicului la nivelul regiunii Nord-Vest, privind avantajele si accesul la programul de imbunatatire a competentelor din domeniul antreprenorial.

A2. Selectarea si monitorizarea grupului tinta beneficiar al programului de formare antreprenoriala.

A3. Organizarea si derularea unui program de formare antreprenoriala a 660 persoane fizice care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola, din regiunea Nord-Vest, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoastere nationala, in vederea dezvoltarii performantei si consolidarii unor activitati independente in scopul crearii de noi locuri de munca.

A4. Selectia a 80 planuri de afaceri propuse de catre persoanele care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in zona urbana a regiunii Nord-Vest, in scopul crearii de noi locuri de munca si dezvoltarii antreprenoriatului.

A5. Organizarea si efectuarea de stagii de practica in intreprinderi relevante functionale de catre persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea infiintarii de afaceri non-agricole in zona urbana a regiunii Nord-Vest.

A6. Activitati-suport pentru implementarea planurilor de afaceri non-agricole selectate spre finantare in zona urbana a regiunii Nord-Vest.

A7. Sprijin personalizat prin implementarea unui program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii celor 80 afaceri.

A8. Activitati specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achizitii, control si evaluare).

A9. Activitati aferente cheltuielilor indirecte in cadrul proiectului (activitate transversala).

A10. Activitati de informare si publicitate a obiectivelor, activitatilor si rezultatelor proiectului (activitate transversala).

Principalele rezultate previzonate
1800 persoane/regiunea Nord-Vest beneficiare ale implementarii cadrului general de informare privind cultura antreprenoriala

6 campanii de informare privind avantajele, posibilitatile de acces si beneficiile participarii la programul de imbunatatire a competentelor din domeniul antreprenorial

660 persoane fizice din regiunea Nord-Vest selectate in GT pentru cursul de formare antreprenoriala

1 program de formare Competente antreprenoriale organizat; 660 persoane (respective 134/Bihor, 180/Cluj, 55/Bistrita-Nasaud, 102/Maramures, 134/Satu-Mare, 55/Salaj) participante

1 concurs de selectie a celor mai relevante idei de afaceri organizat la nivelul regiunii Nord-Vest, in cadrul unui proces transparent si nediscriminatoriu

80 planuri de afaceri selectate in vederea acordarii ajutorului de minimis (subventii/micro-granturi)

80 stagii de practica in intreprinderi functionale cu activitate economica relevanta din aceeasi grupa CAEN organizate, efectuate

80 intreprinderi/IMM (potrivit art.2, alin.1 si 2 din Legea nr. 346/2004) non-agricole infiintate in mediul urban (sediu social/punct de lucru) din regiunea Nord-Vest si beneficiare ale ajutorului de minimis necesar implementarii planurilor de afaceri selectate spre finantare, 160 noi locuri de munca create in cadrul celor 80 noi IMM infiintate, in vederea cresterii gradului de ocupare prin antreprenoriat si a nivelului de dezvoltare socio-profesionala

80 intreprinderi/IMM non-agriole din mediul urban al regiunii Nord-Vest participante la cele 6 targuri judetene de cariera

80 planuri de afaceri/PA pentru dezvoltarea de StartUp-uri non-agricole in zona urbana a reg. Nord-Vest implementate/monitorizate, 80 subventii (micro-granturi)/ajutoare de minimis acordate si 80 contracte de subventie semnate la nivelul reg. Nord-Vest pentru infiintarea de noi afaceri nonagricole in mediul urban

6 schimburi de bune practici intre persoanele a caror planuri de afaceri au fost selectate si alti actori relevanti ai mediului de afaceri la nivel judetean/regional (1 schimb de bune practici in fiecare resedinta de judet) organizate

80 afaceri operationalizate/dezvoltate/monitorizate

Grupul tinta al proiectului:
Grupul tinta vizat cuprinde 660 persoane fizice, cu resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban in regiunea de implementare a proiectului Nord-Vest si care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban intr-unul din cele 6 judete componente ale regiunii, respectiv Bihor, Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu-Mare si Salaj.

Beneficiile participarii ca grup tinta in proiect
– Dobandirea de cunostinte, aptitudini si abilitati antreprenoriale
– Participarea la un curs de competente antreprenoariale finalizat cu o diploma recunoscuta de Autoritatea Nationala pentru Calificari
– Posibilitatea de a incepe o afacere pe cont propriu in majoritatea domeniilor de activitate
– Pana la 40 000 Euro ajutor de minimis din bani publici, in proportie de 100% pentru derularea afacerii
– Avantajul de a fi consiliat si monitorizat de profesionisti in implementarea afacerii
– Participare gratuita la toate activitatile proiectului

Conditii de inscriere in grupul tinta
– sa fie persoane fizice (somere/inactive/cu un loc de munca) care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban din reg. Nord-Vest;
– persoanele fizice care le infiinteaza sa nu aiba calitatea de asociati majoritari in structura altor Societati Comerciale, la data semnarii contractului de subventie pentru ajutorul de minimis;
– sa aiba resedinta/domiciliul in mediul rural sau urban din cele 6 judete componente ale regiunii Nord-Vest;
– sa nu faca parte din categoria tinerii NEETs cu varsta 16-24 ani;
– sa nu fi beneficiat de nicio alta finantare din fonduri publice nationale/comunitare în calitate de participant la acelasi program de formare antreprenoriala pentru care opteaza;
– sa fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate;
– sa aiba disponibilitatea de a participa la toate activitatile din proiect pentru care a fost selectata, cu respectarea principiului egalitatii de sanse/gen si non-discriminarii.

Implicarea membrilor grupului tinta in activitatile proiectului
– Participarea la un program de formare antreprenoriala – ”Competente antreprenoriale”- a tuturor celor 660 persoane fizice care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola, din regiunea Nord-Vest, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoastere nationala. Grupele de cursanti sunt structurate astfel: – 9 grupe in judetul Bihor, 9 grupe in judetul Cluj, 3 grupe in judetul Bistrita Nasaud, 6 grupe in judetul Maramures, 8 grupe in judetul Satu Mare, 3 grupe in judetul Salaj;
– Fiecare dintre absolventii cursului de formare antreprenoriala va elabora un plan de afaceri cu care va participa la Competitia ideilor de afaceri/concursul prin care vor fi selectate cele mai bune 80 planuri de afaceri;
– Cele 80 persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate vor participa la stagii de practica in intreprinderi relevante functionale in vederea acordarii ulterioare a ajutorului de minimis;
– Furnizarea unor servicii inovatoare si personalizate de consiliere/consultanta/mentorat antreprenorial pentru cele 80 persoane selectate (viitorii antreprenori), ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri si anterior infiintarii intreprinderilor;
– Asigurarea infiintarii si demararii functionarii celor 80 intreprinderi;
– Participarea la targuri judetene de cariera la nivelul regiunii Nord-Vest, in vederea asigurarii accesului resurselor umane la oferta locurilor de munca in cadrul celor 80 intreprinderi beneficiare ale ajutorului de minimis;
– Monitorizarea functionarii si desfasurarii activitatii celor 80 intreprinderi nou infiintate.

Modalitati de inscriere in Grupul Tinta
Persoanele interesate sa participe ca Grup tinta in proiect pot obtine informatii suplimentare si se pot inscrie la urmatoarele date de contact:

Pentru judetele  Bihor  si Satu Mare:

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Tel: 0748.156.146
E-mail: contact@start-afaceri.ro
Website: www.sindalimenta.ro

Pentru judetele Maramures si Salaj

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV “AQUA 1969 BAIA MARE ”

Tel: 0744.678.316
E-mail: antreprenor.plus@gmail.com

Pentru judetele Cluj si Bistrita Nasaud

ASOCIAȚIA MEGLINE

Tel: 0740.226.724
E-mail: asociatiameglinect@gmail.com