1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Servicii

 

 

 1. Negocieri contracte și conflicte colective de muncă
  Federația noastră este reprezentativă la nivelul ramurii,  conform Legii nr.130/1996 (republicată)  și este singura negociatoare a  Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivelul Ramurii Industriei Alimentare, a Băuturilor și Tutunului. Acest contract se publică în Monitorul Oficial al României, partea a V-a. Acest contract sta la baza negocierilor contractelor colective de muncă la nivelul societăților comerciale din cadrul ramurii. El constituie izvor de drept, iar prevederile sale sunt minimale și obligatoriu de respectat la negocierea contractului colectiv de muncă de la nivelul unității.
 2. Asistență juridică
  Federația asigură asistență juridică pentru :

  • negocierea Contractului Colectiv de Muncă de la nivelul unității;
  • respectarea C.C.M. de la nivelul ramurii;
  • conflicte de muncă colective sau individuale;
  • constituirea unui sindicat sau pentru funcționarea acestuia.
 3. Cursuri educaționale
  Federația organizează cursuri pentru militanții sindicali și membrii sindicatului pe teme ca:

  • management sindical;
  • relații de muncă;
  • negocierea contractelor colective de muncă;
  • negocierea conflictelor de muncă;
  • legislația muncii și securității sociale;
  • drept sindical;
  • securitate și sănătate la locul de muncă (protecția muncii);
  • managementul comunicării;
  • legislație socială europeană.
 4. Reprezentări în organismele tripartite
  Federația are proprii săi reprezentanți sindicali în structurile bi și tripartite ale dialogului social :

  • Consiliul Economic și Social;
  • Comisiile consultative de dialog social din cadrul unor ministere și al prefecturilor;
  • Departamentul pentru Dialog Social din cadrul Guvernului României;
  • Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică;
  • Comisia pentru managerii publici;
  • Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale;
  • Consiliul tripartit privind conducerea activității de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
  • Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
  • Comitetul Consultativ de Formare Profesională (ACVT) din cadul Comisiei Europene;
  • Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.

  Federația participă la:

  • elaborarea unor proiecte de acte normative din domeniul legislației muncii, securității sociale și ale ramurii;
  • sedințele IUF și EFFAT ale cărei membră este și colaborarează cu alte organizații internaționale.