1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

POCU 135904

 

 

                                                                              

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
Denumire proiect: “CREȘTEREA NIVELULUI DE CALIFICARE AL ANGAJAȚILOR DIN RETAIL/COMERȚ”
Codul MySMIS: POCU/726/6/12/135904
Denumirea beneficiarului : Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară SINDALIMENTA
Scopul/Obiectivul general: Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea calitatii resurselor umane din domeniul retail/comert prin participarea la programe de formare profesionala continua.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS1 Diseminarea informatiilor legate de importanta si beneficiile participarii la activitati de FPC in cadrul unei campanii de informare si constientizare.
2. OS2 Stimularea participarii la activitati de formare profesionala continua prin activitati de consiliere pe piata muncii pentru un numar de 660 persoane.
3. OS3 Dezvoltarea abilitatilor si competentelor a 660 persoane din grupul tinta prin participarea la cursuri de formare profesionala continua.
4. OS4 Infiintarea unei retea de colaborare pentru dezvoltarea resurselor umane din retail prin intermediul a minimum 5 protocolae/parteneriate incheiate intre organizatii si institutii relevante din domeniu.
Grupul tinta al proiectului:
Grupul tinta al proiectului cuprinde 660 angajati care activeaza in domeniul retail/comert/vanzari.

Rezultatele preconizate:

1. Rezultate A.0
– procedura de management elaborata si implementata;
– plan de achizitii elaborat si implementat;
– procedura de management financiar elaborata si implementata;
2 anunturi/comunicate in mass media la inceputul si finalul proiectului;
1 sectiune web realizata;
30 afise proiect (A3);
– Activitatile proiectului implementate conform cererii de finantare.

2. Rezultate A.1
– o campanie de informare organizata;
10 sesiuni de informare organizate;
700 persoane participante.

3. Rezultate A.2
660 persoane recrutate in Grupul tinta;
660 dosare de Grup tinta;
o metodologie de Recrutarea, monitorizare asi centralizarea a Grupului Tinta.

4. Rezultate A.3
660 persoane consiliate;
660 dosare consiliere.

5. Rezultate A.4
660 persoane participante le cursuri de formare;
33 de cursuri de formare organizate;
33 examene de absolvire organizate;
– minim 528 persoane certificate;
– o metodologie proces formare realizata.

6. Rezultate A.5
5 acorduri de parteneriat/protocoale semnate.

Valoarea totală a proiectului: 4.239.526,84 lei
Valoarea cofinantarii UE: 3.603.597,81 lei
Data începerii proiectului: 08.03.2021
Data finalizării proiectului: 07.03.2023

 „Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.