1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Prezentare

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară, a Băuturilor, Tutunului şi Ramuri Conexe “SINDALIMENTA”, a luat naştere în ziua de 04 mai 2007, ca urmare a fuziunii dintre Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară (F.S.I.A.) şi Federaţia Sindicatelor Libere din Morărit şi Panificaţie, ambele înfiinţate în primăvara anului 1990.

SINDALIMENTA este membră a:

 • Confederația Generală a Muncii – Uniunea Generală a Sindicatelor din România (C.G.M. – U.G.S.R.)
 • Uniunii Internaţionale a Lucrătorilor din Alimentaţie, Agricultură, Hoteluri şi Restaurante, Tutun şi Ramuri Conexe (I.U.F.)
 • Federaţia Europeană a Sindicatelor din Alimentaţie, Agricultură şi Turism (E.F.F.A.T.)

Federaţia serveşte intereselor a peste 25.000 de membri de sindicat din următoarele subramuri:

 • subramura de morărit şi panificaţie;
 • subramura fabricării produselor lactate;
 • subramura fabricării uleiului şi a grăsimilor vegetale şi animale;
 • subramura de producţie şi prelucrare a cărnii;
 • subramura fabricării berii;
 • subramura fabricării zahărului şi a altor produse zaharoase;
 • subramura prelucrării peştelui şi a produselor din peşte;
 • subramura prelucrării şi conservării fructelor şi legumelor;
 • subramura fabricării băuturilor spirtoase;
 • subramura fabricării băuturilor răcoritoare.
 
Federatia serveste intereselor a peste 25.000 de membri de sindicat din urmatoarele subramuri:
subramura de mor?rit ?i panifica?ie;
subramura fabric?rii produselor lactate;
subramura fabric?rii uleiului ?i a gr?similor vegetale ?i animale;
subramura de produc?ie ?i prelucrare a c?rnii;
subramura fabric?rii berii;
subramura fabric?rii zah?rului ?i a altor produse zaharoase;
subramura prelucr?rii pe?telui ?i a produselor din pe?te;
subramura prelucr?rii ?i conserv?rii fructelor ?i legumelor;
subramura fabric?rii b?uturilor spirtoase;
subramura fabric?rii b?uturilor r?coritoare.