1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

PROIECT POCA Cod MySMIS 112811

 

 

 

„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”

„Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

Titlul proiectului:    Un dialog social european prin imbunatatirea si actualizarea Legii Dialogului Social din Romania”    POCA/111/1/1/112811

Beneficiar: FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARA

Data de incepere a proiectului: 18 aprilie 2018

Perioada de implemnetare: 18 aprilie 2018-17 aprilie2019

Obiectivul general/Scopul proiectului:Modificarea legislatiei dialogului social in vederea optimizarii dialogului tripartit si imbunatarii conditiilor de munca ale angajatilor din Romania

Obiective specifice:

  1. Realizarea unei imagini de ansamblu asupra implementarii legislatiei dislogului social prin intermediul unei cercetari/studiu in randul reprezentantilor autoritatilor publice, patronatelor si sindicatelor.
  2. Dezvoltarea competentelor si insusirea unui „know how” specific pentru 60 de reprezentanti ai sindicatelor si autoritatilor publice in vederea consolidarii abilitatilor de negociere cu reprezentantii autoritatilor locale si patronatelor.
  3. Sintetizarea unor propuneri de modificari ale legislatiei dialogului social in cadrul unor mese rotunde (conferinte) bazate pe principiul dezbaterii publice
  4. Realizarea unei alternative viabile la actuala lege a dialogului social in cadrul unei propuneri legislative concrete
  5. Dezvoltarea unui sistem de cooperare interinstitutionala bazat pe instrumente de dialog, monitorizare si evaluare permanenta

 REZULTATE ASTEPTATE

1.Rezultat program-Capacitatea crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guver- Rezultat de proiect-Personal din ONG-uri, parteneri sociali si institutii publice instruiti-60 persoane in domeniul legislatiei dialogului social
2. Rezultat program-Capacitatea crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern- Rezultat de proiect-Propuneri alternative elaborate in domeniul dialogului social-o propunere
3. Rezultat program-Capacitatea crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern- Rezultat de proiect- Cercetare/studiu in randul reprezentantilor ONG-urilor, partenerilor sociali si institutiilor publice -un sudiu/cercetare realizat
4. Rezultat program-Capacitatea crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern- Rezultat de proiect-Masa rotunda/dezbatere organizata pe marginea propunerilor de modificari legislative- 2 mese rotunde organizate
5. Rezultat program-Capacitatea crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern- Rezultat de proiect-1 platforma de colaborare interinstitutionala realizata    

Valoarea totala eligibila= 924.535,36

Valoarea eligibila nerambursabila din FSE=760931,29

Valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul National= 145.113,36

Cofinantarea eligibila a beneficiarului= 18.490,71

“Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro ”

http://poca.ro/