[smartslider3 slider=2]

GT și cursuri FPC

Deschidere curs Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, grupa XXIV, Jud. Vâlcea

Examene

Deschidere curs Operator abatorizare păsări,

grupa XXIII, Jud. Bacău

Deschidere curs Operator abatorizare păsări,

grupa XXII, Jud. Bacău

Deschidere curs Operator abatorizare păsări,

grupa XXI, Jud. Brașov

Deschidere curs Casier,

 grupa XX, Jud. Buzău

Deschidere curs Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, grupa XIX, Jud. Neamț

Desfășurare curs „Cofetar-patiser,  

grupa XI, Jud. Vâlcea

Desfășurare curs Operator în industria uleiului,

 grupa XIV, Jud. Ialomița

Desfășurare curs Operator în industria uleiului,  

grupa VII, Jud. Călărași

Deschidere curs Operator abatorizare păsări,

grupa XVII, Jud. Brașov

Desfășurare curs Tranșator

grupa XV, Jud. Caraș Severin

Desfășurare curs Operator în industria uleiului,

 grupa VIII, Jud. Buzău

Deschidere curs Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, grupa XVI, Jud. Neamț

Deschidere curs Tranșator,

grupa XV, Jud. Caraș Severin

Deschidere curs Operator în industria uleiului,

 grupa XIV, Jud. Ialomița

Desfășurare curs „Cofetar-patiser,  

grupa XI, Jud. Vâlcea

Desfășurare curs

Operator în industria zahărului și produselor zaharoase,  grupa V,

Jud. Buzău

Desfășurare curs Brutar, grupa X,

Jud. Buzău

Desfășurare curs

Tranșator,  grupa IX, Jud. Caraș Severin

Desfășurare curs Operator în industria uleiului,  

grupa VII, Jud. Călărași

 

Deschidere curs Cofetar-patiser,  grupa XI,

Jud. Vâlcea

Deschidere curs Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, grupa XII, Jud. Brăila

Deschidere curs Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, grupa XIII, Jud. Neamț

 

Desfășurare curs PPCP, grupa IV, Jud. Bacău

Deschidere curs

Brutar, nivelul II, grupa X, Jud. Buzău

Desfășurare curs

Operator în industria uleiului,  grupa VIII,

Jud. Buzău

Desfășurare curs

Operator în industria uleiului,  grupa VII,

Jud. Călărași

Desfășurare curs

Tranșator,  grupa VI, Jud. Caraș Severin

Deschidere curs

Tranșator, nivelul II, grupa IX, Jud. Caraș Severin

Deschidere curs

Operator în industria uleiului,  grupa VII,

Jud. Călărași

Deschidere curs

Operator în industria uleiului,  grupa VIII,

Jud. Buzău

Desfășurare curs

Operator în industria zahărului și produselor zaharoase,  grupa V,

Jud. Buzău

 

Desfășurare curs

Tranșator, grupa VI, Jud. Caraș Severin

Desfășurare curs

Operator în industria zahărului și produselor zaharoase,  grupa V,

Jud. Buzău

Desfășurare curs PPCP, grupa III, Bacău

Desfășurare curs PPCP, grupa II, Bacău

Desfășurare curs PPCP, grupa IV, Jud. Bacău

Examen Grupa I PPCP, Jud. Bacău

Deschiderere curs

Tranșator, nivelul II, grupa VI, Jud. Caraș Severin

Desfășurare curs PPCP, grupa I, Bacău

Desfășurare curs PPCP, grupa III, Bacău

Desfășurare curs

Operator în industria zahărului și produselor zaharoase,  grupa V,

Jud. Buzău

Desfășurare curs PPCP, grupa II, Bacău

Desfășurare curs PPCP, grupa IV, Bacău

Desfășurare curs

Tranșator, grupa VI, Jud. Caraș Severin

 

Deschidere curs

Operator în industria zahărului și produselor zaharoase,  grupa V,

Jud. Buzău

Desfășurare curs PPCP, grupa I, Jud. Bacău

Desfășurare curs PPCP, grupa III, Jud. Bacău

Desfășurare curs

Operator în industria zahărului și produselor zaharoase,  grupa V, Jud. Buzău

Desfășurare curs PPCP, grupa II, Bacău

Desfășurare curs PPCP, grupa IV, Bacău

ANUNŢ RECRUTARE

pentru poziţia de Formator/lector curs „TRANŞATOR”

DERULARE CURS – GRUPA I,

JUD. BACĂU

DERULARE CURS – GRUPA II,

JUD. BACĂU

DERULARE CURS – GRUPA III,

JUD. BACĂU

DERULARE CURS – GRUPA IV,

JUD. BACĂU

JUDEȚUL BRĂILA

ANUNŢ RECRUTARE
pentru poziţia de Formator/lector curs Operator în industria zahărului şi a produselor zaharoase

 

FOTOGRAFII DESCHIDERE CURS PREPARATOR PRODUSE DIN CARNE ŞI PEŞTE – GRUPA IV,

S.C. SALBAC S.A.

 

FOTOGRAFII DESCHIDERE CURS PREPARATOR PRODUSE DIN CARNE ŞI PEŞTE – GRUPA III,

S.C. EUROPROD S.A. BACĂU

 

DERULARE CURS GRUPA II BACĂU

DERULARE CURS GRUPA I BACĂU

DESCHIDERE CURS PREPARATOR

GRUPA II BACĂU

 

ANUNŢ RECRUTARE

pentru poziţiile de Formator/lector  2 grupe curs Preparator produse din carne şi peşte

 

 

 

BOCȘA – JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN

 

DESCHIDERE CURS PREPARATOR PRODUSE DIN CARNE ȘI PEȘTE

GRUPA I BACĂU

 

ANUNŢ RECRUTARE
pentru poziţia de Formator/lector grupa 2 curs Preparator produse din carne şi peşte

ANUNȚ RECRUTARE RECTORI

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020″

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Cod apel: POCU/726/6/12/Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți,  cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea  și certificarea rezultatelor învâtării dobândite în contexte non-formale și informale

Axa prioritară: Educație și competențe

Operațiunea: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învătării dobândite în contexte non-formale și informale

Titlu proiect: FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ – UN OBIECTIV IMPORTANT PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ ȘI RETAILUL DIN ROMÂNIA

POCU/726/6/12/136012

 

 

ANUNŢ RECRUTARE

pentru poziţia de Formator/lector curs Preparator produse din carne şi peşte

 

 

Denumirea postului: Formator/Lector curs Preparator produse din carne şi peşte – curs de calificare nivel III (720 ore)

Nr. Posturi: 3 (un formator teorie şi doi practică)

Perioada: determinată

Durata: formator teorie + 240 ore

Formator practica – 480 ore pregătire practică

Nivelul salarial se va discuta în cadrul interviului

Localizare: Regiunea Nord-Est – Mun. Bacău. Jud. Bacău

Cerințe:

 • Studii: Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, cunoştinţe de specialitate corespunzătoare cursului ce urmează a fi predat, experienţă în domeniul cursului, Certificat de Formator /Formator de formatori/Maistru de Practică, disponibilitate de a participa la activităţile din proiect.
 • Competențe: Cunoștințe de operare cu pachetul Microsoft Office și internet (cursurile de FPC pot fi derulate şi online, pe o platformă dedicată).
 • Atribuţii principale:
 • Realizarea formării teoretice şi practice ăn cadrul programului de formare;
 • Stabilirea metodelor de predare adecvate în cadrul progranului de formare;
 • Cunoaşterea realizarea şi îndeplinirea graficului de desfăşurare a programului de formare;
 • Elaborarea setului de materiale didactice utilizate în cadrul cursurilor pe baza programei şi a orarului zilnic stabilit;
 • Respectarea prevederilor Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare;
 • Gestionarea activităţii de formare;
 • Realizarea de feed-back/evaluare a cursanţilor periodic;
 • Participarea la evaluarea în vederea certificării participanţilor la curs;
 • Colaborarea cu expertul proces formare pentru derularea activităţilor de organizare a formării în conformitate cu standardele şi procedurile realizate în cadrul proiecului;
 • Participarea la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării activităţilor de formare la nivelul proiectului.

Dosarul de candidatură:

 • CV în format Europass;
 • Diplomă studii superioare;
 • Certificat de naştere – în copie;
 • Certificat de căsătorie – după caz, hotărâre judecătorescă de divorţ – în copie;
 • I. – în copie;
 • Certificat formator – în copie;
 • Alte documente relevante;
 • Chestionar selecţie.

 

Documentele de candidatură se vor depune personal/prin poştă/curier la adresa din str. Prof. Dr. Ioan Athanasiu nr. 24, sector 5, Bucureşti, FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ – SINDALIMENTA. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0213121680.

Selecția se va face în funcție de stadiul recrutării grupului țintă și de data lansării cursului, în urma analizei CV-urilor și a participării la interviu a candidaților compatibili cu cerințele din anunț.