1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

PROGRES ȘI CALITATE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ PRIN FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ (PC-IA-FPC)

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, cu sediul în str. Walter

Mărăcineanu, nr. 1-3, sect. 1, București, derulează, începând cu data de 30.03.2015, proiectul

POSDRU/182/2.3/S/152544 cu titlul ”PROGRES ȘI CALITATE ÎN INDUSTRIA

ALIMENTARĂ PRIN FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ (PC-IA-FPC)”, în baza

contractului de finantare încheiat cu Organismul Intermediar pentru Programul Operațional

Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane” – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului

Profesional și Tehnic.

Valoarea totala a proiectului este de 8.619.791,80 lei, din care asistența financiară nerambursală

este de 8.447.395,96 lei.

Proiectul se implementează la nivel national în zone foste industrializate.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți accesul și participarea a 728 persoane angajate in

intreprinderi/institutii din sectoarele economice incluse în directiile actuale de politică industrială

(Procesarea alimentelor si bauturilor/Industrie alimentara) si din zonele foste industrializate la

programe de FPC, în vederea obtinerii unei calificări complete și actuale, prin activități destinate

calificării/recalificarii, în corelare cu cerințele pieței muncii, competitivității și dezvoltării

durabile.

 

Detalii suplimentare puteți obține de la:

 

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară

Nume persoana de contact: FRUMOSU DRAGOS VASILE

Funcție: Manager proiect

Tel. 021 2222405; Fax: 021 2221406; e-mail: fsia@rdsmail.ro

Știri