[smartslider3 slider=2]

Comunicat de presă – 31.01.2012

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 CNDIPT
OIPOSDRU
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/109/2.1/G/81851
Titlul proiectului: ”Consilierea si orientarea profesionala a elevilor din unitati de invatamant cu profil agro-alimentar din regiunea Sud-Est in vederea tranzitiei de la scoala la viata activa”

 

31.01.2012

 

COMUNICAT DE PRESA

Federatia Sindicatelor din Industria Alimentara are placerea de a va invita sa participati la conferinta de presa destinata lansarii proiectuluiConsilierea si orientarea profesionala a elevilor din unitati de invatamant cu profil agro-alimentar din regiunea Sud-Est in vederea tranzitiei de la scoala la viata activa” .

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 24 luni incepand cu data de 03.01.2012 iar partener in cadrul proiectului este Inspectoratul Scolar Judetean Braila.

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea aptitudinilor de munca ale elevilor din unitati scolare cu profil agro-alimentar ale regiunii Sud-Est pentru tranzitia de la scoala la viata activa in vederea integrarii acestora pe piata muncii.

Plecand de la evidenta necesitatii fortei de munca specializate in sectorul agricol si al industriei alimentare, subliniem importanta actiunilor de orientare si consiliere a elevilor din scolile de profil atat din punct de vedere teoretic, cat si din punct de vedere practic, in sensul constientizarii potentialului profesional al elevilor prin interactiunea faciliatata de proiect acestora cu o serie de unitati de invatamant superior de profil, precum si cu o serie de importanti agenti economici specializati.

Conferinta de presa se va desfasura in data de 31.01.2012, la sediul Confederatiei Sindicatelor Democratice din Romania (CSDR), Piata Walter Maracineanu, nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, intrarea 2, etj. I, sala 108, incepand cu orele 13.30.

 

Pentru confirmare si alte informatii necesare, va puteti adresa urmatoarelor persoane de contact: Ilie Dan Claudiu-Expert implementare fonduri structurale si de coeziune europene, e-mail: iliedan76@yahoo.com, tel : 0741237811

 

Cu deosebită stimă,
Dragoş Frumosu
Presedinte SINDALIMENTA
Manager Proiect

 

Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013