1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Anunt achizitie papetarie – 20.03.2012

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 CNDIPT
OIPOSDRU
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/109/2.1/G/81851
Titlul proiectului: ”Consilierea si orientarea profesionala a elevilor din unitati de invatamant cu profil agro-alimentar din regiunea Sud-Est in vederea tranzitiei de la scoala la viata activa”

 

ANUNŢ ACHIZIŢIE
furnizare Accesorii de birou; articole mărunte de birou;
articole de papetărie şi alte articole din hartie


Achizitorul: FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sc. 2, et. 1, sector 1, organizează procedura de prospectare a pieţei – studiu de piaţă pentru atribuirea unui contract de achiziţie- Furnizare accesorii de birou, articole mărunte de birou, articole de papetărie şi alte articole din hîrtie cod CPV 30192000-1; 30197000-6; 30199000.

Sursa de finanţare a contractului: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contribuţie publică naţională şi fonduri proprii pentru implementarea proiectului „Consilierea şi orientarea profesională a elevilor din unităţi de învăţământ cu profil agro-alimentar din regiunea Sud-Est în vederea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă”

Descrierea contractului: Furnizare accesorii de birou, articole mărunte de birou, articole de papetărie şi alte articole din hîrtie – caiete curs – 140 bucati; bibliorafturi – 140 bucati; pixuri– 140 bucati; printuri(coli de scris) – 2800 topuri a 500 coli.

Coduri CPV: 30192000-1 – accesorii de birou; 30197000-6 – accesorii mărunte de birou; 30199000-0 – articole de papetărie şi alte articole de birou.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare: preţul cel mai scăzut

Termen limită pentru primirea ofertelor: 28.03.2012, ora 14:00

Operatorii economici interesaţi pot trimite ofertele la următoarea adresa: Bucureşti, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 41A, sector 1 – punct de lucru Federaţia Sindicatelor din Industria Alimentară, tel. 0741 237 811, fax: 021.222.14.06, e-mail: iliedan76@yahoo.com .

Pentru informaţii suplimentare privind achiziţia si pentru procurarea documentatiei de atribuire, vă rugăm să contactaţi achizitorul la următoarele coordonate: persoana de contact: Dan Claudiu Ilie, tel 0741 237 811, fax 021.222.14.06, e-mail: iliedan76@yahoo.com , pagina web: www.sindalimenta.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013