1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Atribuire Teste Psihologice

Anunt de atribuire – Achiziţie de teste psihologice
Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara, în calitate de beneficiar/achizitor, anunta atribuirea contractului de achizitie teste psihologice, catre  SC Cognitrom SRL, cu sediul in Cluj, Str. Frantz liszt, nr. 12

Procedura aplicata pentru atribuire: prospectarea pietii – studiu al pietei

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scazut.
Data semnarii contractului: 11.04.2011
Pretul contractului: 7.548,37 lei +TVA
Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara este beneficiarul unui contract de finantare din fonduri structurale europene, pentru proiectul : Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!, nr. contract POSDRU/80/2.3/S/59607, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 în cadrul axei prioritare 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniu major de interventie 2.3  „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”