1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Atribuire telefonie fixa

Anunt de atribuire – Achiziţie de servicii de telefonie fixa si internet
Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara, în calitate de beneficiar/achizitor, anunta atribuirea contractului de achiziţie de servicii de telefonie fixa si internet, catre  SC Romtelecom  SRL, cu sediul in Piata Presei Libere, nr. 3-5, Cladirea City Gate, etj. 7-18 din Turnul de Nord, Sector 1, Bucuresti
Procedura aplicata pentru atribuire: procedura competititva.
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
Data semnarii contractului: 14.02.2011
Pretul contractului: 23.226,56 lei +TVA
Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara este beneficiarul unui contract de finantare din fonduri structurale europene, pentru proiectul : Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!, nr. contract POSDRU/80/2.3/S/59607, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 în cadrul axei prioritare 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniu major de interventie 2.3  „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”