1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Atribuire portal

Anunt de atribuire – Achiziţie de servicii de dezvoltare, actualizare, întreţinere aplicaţii informatice
Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara, în calitate de beneficiar/achizitor, anunta atribuirea contractului de servicii de dezvoltare, actualizare, întreţinere aplicaţii informatice, catre  SC Discover Group SRL, cu sediul in Municipiul Brasov, str. Jepilor, nr. 12, Bl. A25, Ap. 20, judetul Brasov

Procedura aplicata pentru atribuire: prospectarea pietii – studiu al pietei

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scazut.
Data semnarii contractului: 11.04.2011
Pretul contractului: 12.900 lei +TVA
Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara este beneficiarul unui contract de finantare din fonduri structurale europene, pentru proiectul : Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!, nr. contract POSDRU/80/2.3/S/59607, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 în cadrul axei prioritare 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniu major de interventie 2.3  „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”