1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Atribuire Papetarie

Anunt de atribuire – Achiziţie de papetarie
Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara, în calitate de beneficiar/achizitor, anunta atribuirea contractului de achiziţie de papetarie, catre  SC Art Protect SRL, cu sediul in Str. Silvia, Nr. 50a, Ap. Camera 2,, Bucuresti

Procedura aplicata pentru atribuire: procedura competititva.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
Data semnarii contractului: 25.02.2011
Pretul contractului: 236.603,49 lei +TVA
Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara este beneficiarul unui contract de finantare din fonduri structurale europene, pentru proiectul : Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!, nr. contract POSDRU/80/2.3/S/59607, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 în cadrul axei prioritare 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniu major de interventie 2.3  „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”