1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Atribuire organizare

Anunt de atribuire – Achiziţie de servicii de organizare conferinte si seminarii
Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara, în calitate de beneficiar/achizitor, anunta atribuirea contractului de achiziţie de servicii de organizare conferinte si seminarii, catre  SC Ultra Art Media SRL, cu sediul Bucuresti, Str. Otesani, nr. 16, Bl. T24B, Sc. A, Et. 2, Ap. 12
Procedura aplicata pentru atribuire: procedura competititva.
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
Data semnarii contractului: 14.02.2011
Pretul contractului: 204.500 lei +TVA
Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara este beneficiarul unui contract de finantare din fonduri structurale europene, pentru proiectul : Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!, nr. contract POSDRU/80/2.3/S/59607, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 în cadrul axei prioritare 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniu major de interventie 2.3  „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”