1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Atribuire curierat

Anunt de atribuire – Achiziţie de servicii de curierat
Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara, în calitate de beneficiar/achizitor, anunta atribuirea contractuluide servicii de curierat, catre  SC TCE Transexpress SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Fainari, nr.3, sector 2

Procedura aplicata pentru atribuire: prospectarea pietii – studiu de piata

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scazut
Data semnarii contractului: 26.08.2011
Pretul contractului: lei/plic si 10 lei pentru primul kg. de colet si 0.8 lei pentru fiecare kg suplimentar de colet +TVA
Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara este beneficiarul unui contract de finantare din fonduri structurale europene, pentru proiectul : Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!, nr. contract POSDRU/80/2.3/S/59607, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 în cadrul axei prioritare 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniu major de interventie 2.3  „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”