1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

atribuire contabilitate

Anunt de atribuire – Achiziţie de servicii de contabilitate

Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara, în calitate de beneficiar/achizitor, anunta atribuirea contractului de achiziţie de servicii de contabilitate, catre SC As Cont Solutions SRL, cu sediul B-dul Timisoara nr. 41, bl. 35, ap. 84, sector 6, Bucuresti

Procedura aplicata pentru atribuire: procedura competititva.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Data atribuirii contractului: 24.01.2011

Pretul contractului: 107.019 lei +TVA

Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara este beneficiarul unui contract de finantare din fonduri structurale europene, pentru proiectul : „ Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!”, nr. contract POSDRU/80/2.3/S/59607, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 în cadrul axei prioritare 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniu major de interventie 2.3 „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”