1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Atribuire ABC

Anunt de atribuire – Achiziţie de servicii de editarea si tipărirea de materiale pentru sesiunea de instruire
Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara, în calitate de beneficiar/achizitor, anunta atribuirea contractuluide servicii de editarea si tipărirea de materiale pentru sesiunea de instruire, catre  SC Artpress Impact SRL, cu sediul in Targoviste, B-dul Regele Carol I, nr. 36, judetul Dambovita

Procedura aplicata pentru atribuire: procedura competitiva

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Data semnarii contractului: 02.05.2011
Pretul contractului: 17.815 lei +TVA
Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara este beneficiarul unui contract de finantare din fonduri structurale europene, pentru proiectul : Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!, nr. contract POSDRU/80/2.3/S/59607, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 în cadrul axei prioritare 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniu major de interventie 2.3  „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”