Anunt inchiriere spatiu sala de cursuri – 30.03.2012

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 CNDIPT
OIPOSDRU
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/80/2.3/S/59607
Titlul proiectului: Calificarea în industria alimentară – o sansă pentru viitor!

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară, cu sediul operational in Str. Barbu Delavrancea, nr.41A, sector 1, Bucuresti, CIF 7221327, www.sindalimenta.ro, in calitate de beneficiar al proiectului Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/59607, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeste in Oameni!”, organizeaza Procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei, pentru atribuirea contractului de inchiriere spatiu pentru sala derulare cursuri in Timisoara. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este „pretul cel mai scazut”. Toate informatiile privind achizitia se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului prin  e-mail: secretariat@siguranta-prin-calificare.ro si fax 0212221406. Persoana de contact : Bogan Natalia. Data-limita pentru depunerea/transmiterea ofertelor este 09.04.2012, ora 13,00.

Data publicarii anuntului: 30.03.2012

Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013