1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Anunt atribuire servicii de organizare conferinte si seminarii / 30.01.2012

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 CNDIPT
OIPOSDRU
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/80/2.3/S/59607
Titlul proiectului: Calificarea în industria alimentară – o sansă pentru viitor!

 

Nr. 43/30.01.2012

ANUNT DE ATRIBUIRE

 

Subscrisa Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara, cu sediul in Bucuresti, str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 41A, sector 1,  tel 021.22.22.405, fax. 021.22.21.406, e-mail: secretariat@siguranta-prin-calificare.ro, reprezentata legal prin Dragos Vasile Frumosu, in calitate de  presedinte, in calitate de achizitor, anunta atribuirea contractului pentru achizitia de servicii de organizare conferinte si seminarii cod CPV 55120000-7 organizată la data de 26.01.2012, ora 13.00    in temeiul Contractului de finanţare POSDRU/80/2.3/S/59607 având ca obiect cofinanţarea activităţilor proiectului „Calificare in industria alimentara – o sansa pentru viitor” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeste in oameni!”, în cadrul Axei prioritare 2, Domeniul major de intervenţie 2.3 Acces si participare la Formare Profesionala Continua (FPC).

  • Valoarea contractului: 95.980 Ron, fara TVA;
  •  Obiectul contractului consta in achizitia de servicii de organizare conferinte, seminarii si workshopuri necesare implementarii proiectului in perioada februarie – septembrie 2012
  • Procedura aleasa: competitiva conform Anexei 1 a Instructiunii nr. 26 a AMPOSDRU
  • Criteriul de aplicare: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
  • Data atribuirii contractului 30.01.2012
  • Numarul de oferte primite: 1

Numele operatorului caruia i s-a atribuit contractul:

S.C. WENS TOUR S.R.L.  cu sediul in  Bistrita, Piata Centrala nr. 34, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/856/2008, CUI RO9219790.

Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013