1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Anunt atribuire achizitie utilaje de prelucrare a alimentelor / 06.02.2012

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 CNDIPT
OIPOSDRU
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/80/2.3/S/59607
Titlul proiectului: Calificarea în industria alimentară – o sansă pentru viitor!

 

Nr. 51/06.02.2012

ANUNT DE ATRIBUIRE

Subscrisa Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara, cu sediul in Bucuresti, str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 41A, sector 1,  tel 021.22.22.405, fax. 021.22.21.406, ; e-mail: secretariat@siguranta-prin-calificare.ro, reprezentata legal prin Dragos Vasile Frumosu, in calitate de  presedinte, in calitate de achizitor, anunta atribuirea contractului pentru achizitia de furnizare si instalare utilaje  de prelucrare a alimentelor organizată la data de 24.01.2012, ora 13.00    in temeiul Contractului de finanţare POSDRU/80/2.3/S/59607 având ca obiect cofinanţarea activităţilor proiectului „Calificare in industria alimentara – o sansa pentru viitor” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeste in oameni!”, în cadrul Axei prioritare 2, Domeniul major de intervenţie 2.3 Acces si participare la Formare Profesionala Continua (FPC).

•    Valoarea contractului: 820.410 Ron, fara TVA;
•     Obiectul contractului consta in achizitia de furnizare si instalare de utilaje de prelucrarea a alimentelor: linie de transare pentru porc si vita; masina automata de umplut cu vacuum; celula afumare calda si fierbere; cazan de fierbere;
•    Procedura aleasa: competitiva conform Anexei 1 a Instructiunii nr. 26 a AMPOSDRU
•    Criteriul de aplicare: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
•    Data atribuirii contractului 06.02.2012
•    Numarul de oferte primite: 2

Numele operatorului caruia i s-a atribuit contractul: S.C. BONBON INDRA COM S.R.L.  cu sediul in Bucuresti, str. Clucerului nr. 25, sect.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9922/2009, CUI 26067470

Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013