1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

ANUNT ANULARE PROCEDURA INCHIRIERE SPATII

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 CNDIPT
OIPOSDRU
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/80/2.3/S/59607
Titlul proiectului: Calificarea în industria alimentară – o sansă pentru viitor!

ANUNT NR. 70/ 06.03.2012

ANULARE PROCEDURA PRIVIND ACHIZITIA DE INCHIRIERE SPATIU

 

Achizitor: Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara cu sediul Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, et. 1, sector, 1, Bucuresti, Romania.; tel: 021 22.22.405, fax: 021 22.21.406; e-mail: secretariat@siguranta-prin-calificare.ro ,  www. sindalimenta.ro, cod fiscal 7221327
Continutul deciziei In conformitate cu prevederile documentatiei pentru ofertanti, Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara anunta anularea procedurii pentru achizitia de servicii de inchiriere spatiu – sala derulare cursuri in cadrul  proiectului „Calificare in industria alimentara – o sansa pentru viitor POSDRU/80/2.3/S/59607, avand ca termen de depunere a ofertelor data de 06.03.2012 ora 13.00.
Motivele deciziei Motivele anularii procedurii:

  1. Nu a fost depusa nici o oferta pana la data de 06.03.2012, ora 13.00
Alte informatii Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0751518388 sau la adresă de email: secretariat@siguranta-prin-calificare.ro, persoana de contact Bogan Natalia – Consilier juridic

Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013