1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Anunt achizitie utilaje de prelucrare a alimentelor / 13.01.2012

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 CNDIPT
OIPOSDRU
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/80/2.3/S/59607
Titlul proiectului: Calificarea în industria alimentară – o sansă pentru viitor!

 

ANUNT PUBLICITAR

DE INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIA DE  FURNIZARE SI INSTALARE DE UTILAJE DE PRELUCRARE A ALIMENTELOR

Achizitor: Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara cu sediul str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 41 A, sec. 1, Bucuresti, Romania.; tel: 021 22.22.405 fax: 021 22.21.406; e-mail: secretariat@siguranta-prin-calificare.ro ,  www. sindalimenta.ro, cod fiscal 7221327
Procedura de atribuire a contractului Procedura competitiva conform Anexei nr. 1 a Instructiunii nr. 26 a AMPOSDRU.

http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instr_26_2010_anexa1.pdf

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Obiectul contractului: Achizitionarea si instalarea urmatoarelor utilaje de prelucrare a alimentelor:

– Linie de transare pentru porc si vita

– Masina automata de umplut cu vacuum

– Celula de afumare calda si fierbere

– Cazan de fierbere

CPV 42215200-8 -utilaje de prelucrare a alimentelor si

51542100-4 servicii de instalare a utilajelor de prelucrare a alimentelor

Durata contractului: 24 luni
Sursa de finanţare a contractului: Proiectul „Calificare in industria alimentara-o sansa pentru viitor!”  POSDRU/80/2.3./S/59607 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 precum si din fonduri de la bugetul de stat, axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Data limita de depunere a ofertelor: 24.01.2012, ora 11.00
Adresa la care se transmit ofertele: Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara, Strada Barbu Stefanescu Delavrancea, sector 1, Bucuresti, Romania (Persoana de contact Bogan Natalia, tel. 021 22.22.405)
Modul de obţinere a documentaţiei pentru ofertanti pentru intocmirea ofertei Pentru obtinerea (gratuita) documentatiei pentru ofertanti precum si pentru orice informatii privind achizitia va rugam sa va adresati dnei Bogan Natalia, Consilier juridic, la  telefon 0751518388, printr-o solicitare scrisa transmisa prin e-mail la secretariat@siguranta-prin-calificare.ro  sau la fax. : 021 22.21.406
Alte informatii Informatii despre achizitie se pot obtine si de pe pagina de internet www.sindalimenta.ro.  Informatii suplimentare despre Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se pot obtine de pe pagina de internet www.fseromania.ro

 

Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013