1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Anunt achiziţie telefonie mobila

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, cu sediul in Str. Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, scara 2, etaj 1, sector 1, București, CIF 7221327 în calitate de beneficiar al proiectului „Calificarea în industria alimentară – o șansă pentru viitor!”, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/59607, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Inveșteste în Oameni!”, organizează Procedura Competitivă, pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de telefonie mobilă. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului prin e-mail: fsiadragos@yahoo.com, www.sindalimenta.ro.

Persoana de contact : Dragoş Frumosu. Data-limita pentru depunerea ofertelor este 11.02.2011, ora 10:00.