1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Anunt achizitie servicii organizare evenimente – 24.10.2012

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 CNDIPT
OIPOSDRU
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/80/2.3/S/59607
Titlul proiectului: Calificarea în industria alimentară – o sansă pentru viitor!

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară, cu sediul operational in Str. Barbu Delavrancea, nr.41A, sector 1, Bucuresti, CIF 7221327, www.sindalimenta.ro, in calitate de beneficiar al proiectului Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/59607, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeste in Oameni!”, organizeaza Procedura competitiva, pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de organizare evenmente. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”. Toate informatiile privind achizitia se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului prin  e-mail: irina.preda@siguranta-prin-calificare.ro. Persoana de contact : Preda Irina Mihaela. Data-limita pentru depunerea/transmiterea ofertelor este 05.11.2012, ora 10,00.

Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013