1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Anunț Achiziție servicii de Curierat

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, cu sediul in Str. Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, scara 2, etaj 1, sector 1, București, CIF 7221327 în calitate de beneficiar al proiectului „Calificarea în industria alimentară – o șansă pentru viitor!”, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/59607, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Inveșteste în Oameni!”, organizează Procedura de prospectare a pieței – studiu al pieței, pentru atribuirea acordului cadru având ca obiect prestarea de servicii de curierat. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este „prețul cel mai scăzut”. Toate informațiile privind achiziția se pot obține în urma solicitării adresate direct achizitorului prin e-mail: secretariat@siguranta-prin-calificare.ro, www.sindalimenta.ro.

Persoana de contact: Dragoș Frumosu. Data-limita pentru depunerea ofertelor este 16.08.2011, ora 10:00.