1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Anunț achiziție publicitate mass media

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, cu sediul in Str. Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, scara 2, etaj 1, sector 1, București, CIF 7221327 în calitate de beneficiar al proiectului „Calificarea în industria alimentară – o șansă pentru viitor!”, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/59607, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Inveșteste în Oameni!”, organizează Procedura Competitivă, pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția de servicii de publicitate mass media. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Toate informațiile privind achiziția se pot obține în urma solicitării adresate direct achizitorului prin e-mail: fsiadragos@yahoo.com, www.sindalimenta.ro.

Persoana de contact: Dragoș Frumosu. Data-limita pentru depunerea ofertelor este 28.03.2011, ora 10:00.