1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Anunț achiziție ABC

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, cu sediul in Str. Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, scara 2, etaj 1, sector 1, Bucuresti, CIF 7221327 în calitate de beneficiar al proiectului Calificarea în industria alimentară – o șansă pentru viitor!, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/59607, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investește în Oameni!”, organizează Procedura Competitivă, pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția de servicii de Editarea și tipărirea de materiale pentru sesiunea de instruire. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigătoare este „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”. Toate informațiile privind achiziția se pot obține în urma solicitării adresate direct achizitorului prin  e-mail: fsiadragos@yahoo.com, www.sindalimenta.ro.

Persoana de contact : Dragoș Frumosu. Data-limita pentru depunerea ofertelor este 28.04.2011, ora 10:00.