1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Achiziție teste psihologice

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, cu sediul în Str. Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, scara 2, etaj 1, sector 1, București, CIF 7221327 în calitate de beneficiar al proiectului „Calificarea în industria alimentară – o șansă pentru viitor!”, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/59607, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Inveșteste în Oameni!”, organizează Prospectarea Pieții, pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția de teste psihologice. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este „prețul cel mai scăzut”. Toate informațiile privind achiziția se pot obține în urma solicitării adresate direct achizitorului prin  e-mail: fsiadragos@yahoo.com, www.sindalimenta.ro.

Persoana de contact : Dragoș Frumosu. Data-limita pentru depunerea ofertelor este 31.03.2011, ora 10:00.