Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea de servicii de promovare