Documentația de atribuire pentru achiziționarea de mașini, echipamente și accesorii de birou și de calcul