1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, cu sediul în str. Walter

Mărăcineanu, nr. 1-3, sect. 1, București, derulează, începând cu data de 30.03.2015, proiectul

POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul ”Flexibilitate pe piața muncii pentru industria

alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”, în baza contractului de

finantare încheiat cu Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial

”Dezvoltarea Resurselor Umane” – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional

și Tehnic.

Valoarea totala a proiectului este de 8.569.641,50 lei, din care asistența financiară nerambursală

este de 8.398.248,67 lei.

Proiectul se implementează la nivel national în zone foste industrializate.

Obiectivul proiectului este de a crește competitivitatea si adaptabilitatea a 718 persoane angajate

in intreprinderi/institutii din sectoarele economice incluse in directiile actuale de politica

industriala (Procesarea alimentelor si bauturilor/Industrie alimentara) prin participarea la

programe de formare profesionala continuă, în vederea obtinerii unei calificari complete si

actuale, prin activitati destinate calificarii/recalificarii, în corelare cu cerințele pieței muncii,

competitivității și dezvoltării durabile.

 

Detalii suplimentare puteți obține de la:

 

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară

Nume persoana de contact: FRUMOSU DRAGOS VASILE

Funcție: Manager proiect

Tel. 021 2222405; Fax: 021 2221406; e-mail: fsia@rdsmail.ro

Știri