1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

CALIFICAREA ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ – O ŞANSĂ PENTRU VIITOR!

In luna octombrie 2010 a inceput implementarea proiectului strategic „ Calificarea in industria alimentara-o sansa pentru viitor!” proiect cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de intervenţie 2.3  „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)”

Beneficiarul proiectului este Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară iar partenerii sunt: S.C. Hochland România S.R.L., S.C. Sergiana Prodimpex S.R.L., S.C. Formare Managerială în Turism – FMT S.R.L., S.C. Abeona S.R.L. si S.C. Pro Expert S.R.L.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta creşterea nivelului de calificare şi recalificare a angajaţilor pentru domeniul industriei alimentare, obiectiv ce urmeaza sa fie atins prin activitati de consiliere şi orientare profesională si furnizare de programe de calificare/recalificare corelate cu campanii de informare şi conştientizare a grupurilor ţintă si schimburi experienţă pentru formare profesionala continua (FPC).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • promovarea accesului angajaţilor la programe de calificare/recalificare în industria alimentară;
  • promovarea beneficiilor participării la programe de calificare/recalificare;
  • dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de FPC adaptate noilor cerinţe de piaţă;
  • consilierea şi orientarea profesională a 3200 persoane (din care 1200 femei)
  • calificarea/recalificarea a 2000 persoane (din care 800 femei)

Grupul tinta este format din angajati din industria alimentara dar si din alte domenii de activitate care, pe parcursul celor 3 ani de implementare a proiectului, au posibilitatea sa obtina o calificare completa de nivel 1, 2 sau 3 in una dintre cele 34 de meserii din industria alimentara vizate in proiect.

Participarea la cursurile de Formare Profesionala Continua este gratuita iar absolvenţii cursurilor vor obţine certificate de calificare cu recunoaştere naţională, certificate care în urma apostilării sunt recunoscute în toate ţările din Uniunea Europeană, au posibilitatea de a efectua pregătirea practică în cadrul întreprinderii unde sunt angajaţi, prin folosirea utilajelor şi a fluxurilor tehnologice proprii existente, iar în cazul participării la examenul de absolvire pot obtine o indemnizatie în valoare de 500 lei net.

Informatii complete despre proiect se pot obtine accesad website-ul www.siguranta-prin-calificare.ro.

Știri