Arhiva

arhiva zilei luni, aprilie 20th, 2015

PROGRES ȘI CALITATE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ PRIN FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ (PC-IA-FPC)

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, cu sediul în str. Walter

Mărăcineanu, nr. 1-3, sect. 1, București, derulează, începând cu data de 30.03.2015, proiectul

POSDRU/182/2.3/S/152544 cu titlul ”PROGRES ȘI CALITATE ÎN INDUSTRIA

ALIMENTARĂ PRIN FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ (PC-IA-FPC)”, în baza

contractului de finantare încheiat cu Organismul Intermediar pentru Programul Operațional

Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane” – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului

Profesional și Tehnic.

Valoarea totala a proiectului este de 8.619.791,80 lei, din care asistența financiară nerambursală

este de 8.447.395,96 lei.

Proiectul se implementează la nivel national în zone foste industrializate.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți accesul și participarea a 728 persoane angajate in

intreprinderi/institutii din sectoarele economice incluse în directiile actuale de politică industrială

(Procesarea alimentelor si bauturilor/Industrie alimentara) si din zonele foste industrializate la

programe de FPC, în vederea obtinerii unei calificări complete și actuale, prin activități destinate

calificării/recalificarii, în corelare cu cerințele pieței muncii, competitivității și dezvoltării

durabile.

 

Detalii suplimentare puteți obține de la:

 

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară

Nume persoana de contact: FRUMOSU DRAGOS VASILE

Funcție: Manager proiect

Tel. 021 2222405; Fax: 021 2221406; e-mail: fsia@rdsmail.ro

Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, cu sediul în str. Walter

Mărăcineanu, nr. 1-3, sect. 1, București, derulează, începând cu data de 30.03.2015, proiectul

POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul ”Flexibilitate pe piața muncii pentru industria

alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”, în baza contractului de

finantare încheiat cu Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial

”Dezvoltarea Resurselor Umane” – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional

și Tehnic.

Valoarea totala a proiectului este de 8.569.641,50 lei, din care asistența financiară nerambursală

este de 8.398.248,67 lei.

Proiectul se implementează la nivel national în zone foste industrializate.

Obiectivul proiectului este de a crește competitivitatea si adaptabilitatea a 718 persoane angajate

in intreprinderi/institutii din sectoarele economice incluse in directiile actuale de politica

industriala (Procesarea alimentelor si bauturilor/Industrie alimentara) prin participarea la

programe de formare profesionala continuă, în vederea obtinerii unei calificari complete si

actuale, prin activitati destinate calificarii/recalificarii, în corelare cu cerințele pieței muncii,

competitivității și dezvoltării durabile.

 

Detalii suplimentare puteți obține de la:

 

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară

Nume persoana de contact: FRUMOSU DRAGOS VASILE

Funcție: Manager proiect

Tel. 021 2222405; Fax: 021 2221406; e-mail: fsia@rdsmail.ro